Tento biologický zemní filtr slouží jako druhý stupeň čištění splaškových odpadních vod z málo zatížených zdrojů jako například rodinných domů, rekreačních zařízení, malých penzionů apod. BIO filtr se standardně osazuje za domovní čistírnu odpadních vod nebo za septik.
 
>Ceník
>Fotografie
>Schéma

<Schéma>

Příklad schématu osazení filtru za DČOV


Příklad schématu osazení filtru za septik

<<Zpět
Stanislav JUREK | Lichnov 36, 742 75 | Tel.: 603 827 378 | E-mail: jurek@cistirnynadrze.cz